History
History, 26.02.2020 10:10, ritikkhatana235

* ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893ರ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಓ
+ 1875ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ
ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು - ಶಿಶಿರ್
ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್, ಖಾಲಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್,
ಶಂಭು ಚಂದ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಜೋಗೇಶ್ ಚಂದ್ರದತ್,
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಷ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶ್
ನಾಯಕ್ ಎಂದು ಕರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ
So Rico Dub yaleyale
* 1876 ಜುಲೈ 26ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್
.​

answer
Answers: 3
Get

Other questions on the subject: History

image
History, 19.08.2019 12:00, bhavya1650
What does it means a snake & stick ok logo?
Answers: 2
image
History, 19.08.2019 16:00, dev8043
Which among the following powers were not among the tripartite struggle? ​
Answers: 1
image
History, 22.08.2019 01:00, madhavirani24
Fundamental rights of the indian citizens are mentioned in part _ of the constitution​
Answers: 2
image
History, 22.08.2019 01:00, chennupatitanuja
What was the contribution of birsa munda to munda rebellion?
Answers: 1
Do you know the correct answer?
* ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893ರ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಓ
+ 1875ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ...

Questions in other subjects:

Konu
French, 14.01.2020 17:15
Konu
English, 14.01.2020 17:15
Total solved problems on the site: 29784358